03 Layout standaard webpagina

Een standaard pagina kan verschillende layout mogelijk hebben:
  • Verdeeld in een aantal kolommen (1,2 of 3). 
  • Verdeeld in een aantal kolommen (1,2 of 3), met een tekst mogelijkheid boven en onder de kolommen.
  • Linker, rechterkolom of beiden
Comments