01 Aanmaken Google Site

Om een Google site aan te maken 
 • gaat u naar https://sites.google.com/a/<domeinnaam>/sites/ . 
 • Login in met je username en passwoord
 • Klik op Nieuwe Site Aanmaken (knop linksboven)
 • Men wordt gevraag om onderstaande informatie in te vullen.
  • Basisinformatie
   • Geef uw site een naam
   • URL invullen (deze wordt eerst automatisch ingevuld. Indien je een andere url wilt, dan kan je dat hier wijzigigen
  • Kies een thema: dit is hoe je site er uit gaat zien. Kies je niets, dan wordt het standaard ontwerp gebruikt.
   • Later kun je kiezen om zelf de layout te gaan aanpassen
  • Opties: 
   • Vermelding van Categorie
   • Site beschrijving
   • Samenwerken met
    • Iedereen op <domein>: Iedereen die een account heeft voor het domein kan de website bekijken
    • Alleen door mij opgegeven personen kunnen deze site bekijken:
   • Laat iedereen ter wereld deze site bekijken (maak de site openbaar): Als je dit aanvinkt, dan is de site niet meer beschermd door middel van een inlog en kan iedereen de website bekijken als ze de url weten.
 • Druk op de knop "Site aanmaken"
Comments