02 Aanmaken pagina's

Men maakt een pagina door te klikken "pagina maken”. Tevens kan men kiezen op welk niveau de pagina geplaatst dient te worden, dit om de gewenste overzichtelijke boomstructuur te creëren.

Men kan kiezen voor een van de verschillende pagina’s.
 • Webpagina:
  Een Webpagina is een pagina waarop u tekst, afbeeldingen en tabellen kunt plaatsen en waaraan u spreadsheets, presentaties, video's en meer kunt toevoegen.
  Deze pagina zal het vaakst gebruikt worden. De Webpagina bevat standaard mogelijkheden voor opmaak, zoals vet, cursief, onderstrepen, lettertypekeuze, tekstkleur en tekstmarkering. U kunt lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten maken en eenvoudig linken naar andere pagina's binnen uw site. Onder aan de pagina kunt u documenten toevoegen vanaf uw vaste schijf en u kunt andere bijdragers aan de site toestaan op uw pagina's te reageren. Omdat Google Sites is gebouwd op een wiki‐basis, worden alle versies van uw document opgeslagen. Dit betekent dat u altijd terug kunt gaan naar eerdere versies van het document en wijzigingen tussen verschillende versies kunt vergelijken.
 • Dashboard:
  Een Dashboardpagina is een uit twee kolommen bestaande Webpagina met vier gadgets waarmee het gemakkelijk is een informatieoverzicht te maken. U kunt een Dashboardpagina maken met behulp van een Webpagina door de lay‐out te wijzigen in twee kolommen en gadgets aan de pagina toe te voegen.
 • Aankondigingen:
  Een Mededelingenpagina is een pagina die gebruikt kan worden voor het plaatsen van informatie, zoals nieuws, statusupdates of opmerkelijke evenementen. De pagina kan worden gebruikt voor het plaatsen van bedrijfsberichten of projectupdates, het aankondigen van nieuwe versies, het plaatsen van interessante links van internet, als een gewone∙blog en meer.
  De informatie van deze berichten (in verkorte vorm), kan door middel van een gadget (Recente berichten) op andere pagina's geplaats worden. Daarnaast beschikt deze pagina automatisch over een RSS feed.
 • Bestanden:
  Met een Archiefpagina kunt u documenten uploaden en beschikbaar stellen. U kunt hiermee veelgebruikte documenten op één plek ordenen. Van uw documenten wordt versiegeschiedenis opgeslagen, zodat u altijd terug kunt gaan naar een eerdere versie.
 • Lijst:
  Met Lijstpagina's kunt u moeiteloos informatielijsten bijhouden. U kunt kiezen uit een lijst van sjablonen of uw eigen aangepaste kolommen configureren. Items kunnen eenvoudig worden toegevoegd, bijgewerkt en verwijderd.
Comments