Disclaimer

SlimpieWeb heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen.SlimpieWeb sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site.

Handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's van derden die op deze website worden weergegeven, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars zijn.

Deze website bevat affiliate links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen. SlimpieWeb heeft geen zeggenschap over de inhoud en/of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van affiliate links door SlimpieWeb houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.